MASAJ UZMANLIĞI KURS BELGESİ (AKREDİTE)

Yıldız Belgelendirme

6111 İSG Kanunu gereği iş yeri açma ve ruhsatlandırma işlemlerinde kullanılan e devlet ve üniversite onaylı AKRETİDİTASYON eğitim belgeleri.