Araç Satış Yetki Belgesi Kimler Alabilir

Yıldız Belgelendirme

Araç Satış Yetki Belgesi Kimler Alabilir?


Otomobil sektöründe yaşanmakta olan sahte belge kullananların, dolandırıcılığın ve para ödemelerini suiistimal gibi birçok sorunların önünü kesmek adına Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemede işletmelere  Araç satış yetki belgesi şartı getirildi. 5 yıl süresince geçerli olacak olan bu belge her bir işletme için ayrı düzenlenecek olup, bu belgenin devri mümkün olmayacaktır.


Oto alım satım yetki belgesi Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerince ve bakanlık, üniversiteler, işletmenin bulunduğu ildeki Ticaret İl Müdürlüğü, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruşları dahil mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kuruluş ve kurumlar tarafından verilmekte olup, belgenin iptali ve yenilenmesi konularında aynı kurumlara başvuru yapılması gerekmektedir.


Araç satış mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak isteyen adayların başvuru yaptıktan sonra teorik ve pratiğe dayalı sınav süreci başlamaktadır. Sınav açılması, sınavın yapılması ve okunması gibi aşamalar olduğundan başvurudan sonraki süreçte en az 2 hafta içinde süreç sonuçlanmakta ve belge teslimi gerçekleşmektedir. Önemli olan adayın gereken şartları taşıyor olmasıdır. Şimdi adaylardan istenen şartların neler olduğunu öğrenmek için yazımızı okumaya devam edelim.


Araç Satış Yetki Belgesi Alacak Kişilerin Kriterleri


İsteyen herkese araç satış yetki belgesi verilmemektedir. Yetki belgesi alabilmek için eğitim, iflas etmemiş olma, iflas etmiş olmuşsa bile itibarını geri kazanmış olma gibi bazı şartlar istenmektedir.


• Galeri sahibinin ticaret ve sanayi odalarından birine, esnaf ve sanatkârlar odasına veya ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olması


• Firma sahibinin kurumlar vergisi veya gelir vergisi mükellefi olmaları,


• Esnaf ve sanatkârların kendileri ile gerçek kişi tacirlerin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişiliğe sahip tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün on sekiz yaşını doldurmuş olmaları, en az lise mezunu olup, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.


• Başvuruda bulunan galeri sahibinin adli sicil kaydının temiz olması ve ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmaları,


• Talepte bulunan işletmenin konkordato ilan etmemiş olması gibi şartları taşıması istenmektedir.

 

REFERANSLAR.

Bize Başvurmak İstermisiniz?